राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७६ सालमा संचालन गर्ने कक्षा ११ र १२ को परीक्षा तालिका आज सार्बजनिक गरेको छ । परीक्षा तालिका अनुसार कक्षा १२ को परीक्षा २०७६ बैशाख १५ गते देखि रकक्षा ११ को परीक्षा २०७६ बैशाख २९ गते देखि सुरु हुने छ ।
परीक्षा बिहान ७ बजे देखि सुरु हुने छ ।