तपाईको कुनै पनि समस्याहरू हामिलाइ पठाउनुहोस, हामि त्यसको समाधान गर्नेछाै । अब तपाईं आफै दक्ष हुनुहुन्छ । सधारण समस्याको लागि कतै धाउनै पर्दैन । घरमा बसेर ईन्टरनेटको सदुपयोग गर्नुहोस ।